Adam Zagajewski – Nederlaag

Met enige regelmaat komen er vragen of verzoeken binnen om een vertaald gedicht te mogen opnemen in een publicatie of anderszins. Dit gedicht was in eerste instantie onvindbaar, omdat het onder een andere naam bekend was bij degene die het wilde gebruiken. Het leidde tot en zoektocht door de archieven, wat altijd leuk is. Uiteindelijk bleek het gewoon in Mystiek voor beginners te staan. Aanleiding genoeg om het hier te plaatsen. Met de juiste titel natuurlijk.

Nederlaag

Hoe te leven – weten we pas als we verloren hebben.
De vriendschappen verdiepen zich,
de liefde tilt waakzaam haar hoofd op.
Zelfs de dingen worden zuiver.
De zwaluwen dansen in de lucht,
zijn op hun gemak in de afgrond.
De bladeren van de populieren trillen,
alleen de wind is onbeweeglijk.
De donkere silhouetten van de vijand steken af
tegen de lichte achtergrond van de hoop. De moed
groeit. Zij, zeggen we tegenover hen, wij, over elkaar,
jij, over mij. De bittere thee smaakt
als de bijbelse profetieën. Laat
de overwinning ons niet overrompelen.

Adam Zagajewski, vertaling Gerard Rasch

Uit: Mystiek voor beginners, Meulenhoff, Amsterdam, 2003