Tag archieven: Adam Zagajewski

Adam Zagajewski – Nederlaag

Met enige regelmaat komen er vragen of verzoeken binnen om een vertaald gedicht te mogen opnemen in een publicatie of anderszins. Dit gedicht was in eerste instantie onvindbaar, omdat het onder een andere naam bekend was bij degene die het wilde gebruiken. Het leidde tot en zoektocht door de archieven, wat altijd leuk is. Uiteindelijk bleek het gewoon in Mystiek voor beginners te staan. Aanleiding genoeg om het hier te plaatsen. Met de juiste titel natuurlijk.

Nederlaag

Hoe te leven – weten we pas als we verloren hebben.
De vriendschappen verdiepen zich,
de liefde tilt waakzaam haar hoofd op.
Zelfs de dingen worden zuiver.
De zwaluwen dansen in de lucht,
zijn op hun gemak in de afgrond.
De bladeren van de populieren trillen,
alleen de wind is onbeweeglijk.
De donkere silhouetten van de vijand steken af
tegen de lichte achtergrond van de hoop. De moed
groeit. Zij, zeggen we tegenover hen, wij, over elkaar,
jij, over mij. De bittere thee smaakt
als de bijbelse profetieën. Laat
de overwinning ons niet overrompelen.

Adam Zagajewski, vertaling Gerard Rasch

Uit: Mystiek voor beginners, Meulenhoff, Amsterdam, 2003

Twee nawoorden bij Adam Zagajewski

‘Probeer de verminkte wereld te bezingen’

Op de doorgaans voor cartoons en satire gereserveerde achterpagina van The New Yorker stond in het eerste nummer na 11 september 2001 slechts één tekst: ‘Try to praise the mutilated world’, een gedicht van Adam Zagajewski, dat een jaar eerder in het Pools was gepubliceerd. Gevraagd, in een interview met Christianity Today, wat hem tot dit gedicht had bewogen, antwoordt Zagajewski dat het waarschijnlijk met zijn jeugd in het door de oorlog geteisterde Polen heeft te maken: hij groeide op te midden van de ruïnes. En hij geeft aan dat je dat gedicht als een soort poëtisch manifest kunt beschouwen.

Lees verder:

Nawoord bij Adam Zagajewski, Mystiek voor beginners, Meulenhoff, 2003.

Nawoord bij Adam Zagajewski, Wat zingt, is wat zwijgt, Nexus Instituut, 1998.